MÜHASİBATLIQ VƏ MALİYYƏ XİDMƏTLƏRİ

Hər bir biznes vahidi təsərrüfat fəaliyyətindəki əməliyyatların ilk əvvəl mövcud qanunvericiliyə və normativ hüquqi aktlara uyğun, başa düşülən və nəticəni düzgün əks etdirməyə vara biləcək uçot sisteminin olmasını arzu edir. Arzu etməyən Sahibkarlar sonrakı fikirlərimizi oxumaya bilərlər...

Ətraflı

İDARƏETMƏ VƏ MALİYYƏ UÇOTUNUN APARILMASI

Sahibkarların özlərinə məxsus bizness yanaşmaları vardır ki bu da bəzən az bəzən isə çox fərqli uçot siyasətlərini formalaşdırır. İdarəetmə və maliyyə uçotu vasitəsi ilə qeyd olunan əks olunmaların daha uyğun, daha düzgün və etibarlı təzahürü uğurlu biznes qərarlarının verilməsinə dəstəkdir.

Ətraflı

AUDİT RƏYİNİN HAZIRLANMASI VƏ TƏSDİQİ

Mülki məcəlləyə baxsaq: 91.4. Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət (mikro və kiçik sahibkarlıq subyektləri istisna olmaqla) illik maliyyə hesabatlarının düzgünlüyünü yoxlatmaq üçün hər il müstəqil auditor cəlb etməlidir (kənar audit). Cəmiyyətin illik maliyyə hesabatlarının auditor yoxlanışı hər hansı iştirakçının tələbi ilə də aparıla bilər.

Ətraflı
HAQQIMIZDA
Hər bir biznes vahidi təsərrüfat fəaliyyətindəki əməliyyatların ilk əvvəl mövcud qanunvericiliyə və normativ hüquqi aktlara uyğun, başa düşülən və nəticəni düzgün əks etdirməyə vara biləcək uçot sisteminin olmasını arzu edir.

Hər bir biznes vahidi təsərrüfat fəaliyyətindəki əməliyyatların ilk əvvəl mövcud qanunvericiliyə və normativ hüquqi aktlara uyğun, başa düşülən və nəticəni düzgün əks etdirməyə vara biləcək uçot sisteminin olmasını arzu edir. Arzu etməyən Sahibkarlar sonrakı fikirlərimizi oxumaya bilər...

Bu sahədə 10 illik təcrübəmizə əsaslanaraq deyə bilərik ki, avtomatlaşma və proqram təminatının tətbiqi zamanı istehsal, xidmət, satış sahələrində fəaliyyət göstərən müəssisələrin təsərrüfat fəaliyyətini öyrənməyimiz onların zəif, güclü, riskli və qeyri müəyyən tərəflərini aydınlaşdırmağa imkan vermiş .

XİDMƏTLƏRİMİZ
MÜŞTƏRİLƏRİMİZ
OFFICE STAR
FAST ENGINEERING
PROAV
IQLIM
REFERANS
HAUS
MERCO
LOR HOSPITAL
LEYLA MEDICAL CENTER