Hər bir biznes vahidi təsərrüfat fəaliyyətindəki əməliyyatların ilk əvvəl mövcud qanunvericiliyə və normativ hüquqi aktlara uyğun, başa düşülən və nəticəni düzgün əks etdirməyə vara biləcək uçot sisteminin olmasını arzu edir. Arzu etməyən Sahibkarlar sonrakı fikirlərimizi oxumaya bilərlər... Bu uçot sisteminin hər hansı fərdlərdən asılı olmamağı, insan faktorunun minimal olmağı, avtomatlaşmanın maksimum olmağı isə daha etibarlı daha dəqiq məlumatarın əks olunmağı deməkdir.

Bu sahədə 10 illik təcrübəmizə əsaslanaraq deyə bilərik ki, avtomatlaşma və proqram təminatının tətbiqi zamanı istehsal, xidmət, satış sahələrində fəaliyyət göstərən müəssisələrin təsərrüfat fəaliyyətini öyrənməyimiz onların zəif, güclü, riskli və qeyri müəyyən tərəflərini aydınlaşdırmağa imkan vermiş və bunu öz fəaliyyətimizdə nəzərə alaraq daha mükəmməl tətbiqlərin hazırlanmasına və onların uçot sistemində idarə olunmasına nail olmuşuq.

Hər bir biznes vahidi təsərrüfat fəaliyyətindəki əməliyyatların ilk əvvəl mövcud qanunvericiliyə və normativ hüquqi aktlara uyğun, başa düşülən və nəticəni düzgün əks etdirməyə vara biləcək uçot sisteminin olmasını arzu edir.
Bu uçot sisteminin hər hansı fərdlərdən asılı olmamağı, insan faktorunun minimal olmağı, avtomatlaşmanın maksimum olmağı isə daha etibarlı daha dəqiq məlumatarın əks olunmağı deməkdir.

Bu qaydada uçotun aparılmağı bizə nə verir?

  • Günlük əsasda müəssənin əməliyyatlarının əks olunması Günlük əsasda müəssənin əməliyyatlarının əks olunması
  • Operativ idarəetmə qərarlarının asan verilməsi Operativ idarəetmə qərarlarının asan verilməsi
  • Ay ərzində ayın nəticələri ilə bağlı düzgün proqnozun olması Ay ərzində ayın nəticələri ilə bağlı düzgün proqnozun olması
  • Cari ayın nəticələrini, ay bitdikdən sonra bir iki günə əldə etmək şansı Cari ayın nəticələrini, ay bitdikdən sonra bir iki günə əldə etmək şansı
  • Fəaliyyətinizin nəticəsinin daha tez yoxlanması və real, etibarlı rəqəmlər olmağına əminlik Fəaliyyətinizin nəticəsinin daha tez yoxlanması və real, etibarlı rəqəmlər olmağına əminlik
  • Rüblük əsasda uçot məlumatlarının hesabatlılığı ilə cari ilin nəticələrinə qədər biznes əməliyyatları istiqamətində optimallaşmalar, dəyişikliklər və s əsaslı qərarlar vermək Rüblük əsasda uçot məlumatlarının hesabatlılığı ilə cari ilin nəticələrinə qədər biznes əməliyyatları istiqamətində optimallaşmalar, dəyişikliklər və s əsaslı qərarlar vermək
  • Mükəlləfiyyət üzrə müvafiq dövlət xidmətləri orqanlarına hesabatların vaxtında, düzgün və risksiz təqdim olunmasına əmin olmaq Mükəlləfiyyət üzrə müvafiq dövlət xidmətləri orqanlarına hesabatların vaxtında, düzgün və risksiz təqdim olunmasına əmin olmaq
  • Məhz bu uçot sistemi vasitəsi ilə dövlət xidməti orqanlarının yoxlama məqsədli suallarının, məktublarının, müraciətlərinin operativ və əsaslandırılmış rəqəmlərlə cavablandırılması Məhz bu uçot sistemi vasitəsi ilə dövlət xidməti orqanlarının yoxlama məqsədli suallarının, məktublarının, müraciətlərinin operativ və əsaslandırılmış rəqəmlərlə cavablandırılması
  • Maliyyə ili üzrə yalnış olmayan, idarəedənlərin biznesi görmək istədikləri kimi yox məhz idarəetmənin nəticəsinə əsaslanan maliyyə məlumatlarının maraqlı tərəflərə təqdim olunması Maliyyə ili üzrə yalnış olmayan, idarəedənlərin biznesi görmək istədikləri kimi yox məhz idarəetmənin nəticəsinə əsaslanan maliyyə məlumatlarının maraqlı tərəflərə təqdim olunması